Affisch
Tradition och modernitet
MiniM Ensemble framför traditionell musik från Sardinien och nya kompositioner av Lucio Garau.
Program

 

Tonsättaren Lucio Garau har inspirerats av instrumentet Launeddas i den sardiska traditionen och låtit två ”suonatas” på ursprungsinstrumentet vara utgångspunkten för två kompositioner för blockflöjter, saxofon och elektronik. Canoni – för blockflöjter och elektronik, komponerades 1992 med den komplexa metod som då krävdes med analog realtids-elektronik medan Contrappunto – för saxofon och elektronik, komponerades 2009 då Lucio Garau med datorns hjälp mycket enklare kunde få fram ett liknande resultat. Launeddas är ett polyfoniskt instrument i rörbladsfamiljen som existerat i över 2600 år.

Konserten spelas även i Göteborg och Malmö- ett turnésamarbete mellan Samtida Musik, Levande Musik (Göteborg) och Inter Art Center (Malmö).

Program:
Trad: Suonata per Mediana a pippia launeddas 12’
Lucio Garau: Canoni (1992) blockflöjter och live-elektronik 21’
Trad: Suonata per Punto d’organo launeddas 12’
Lucio Garau: Contrappunto (2009) saxofoner och live-elektronik 12’

Konserten i Stockholm presenteras av Samtida Musik och Italienska Kulturinstitutet.
Samtida Musik stöds av Kulturrådet och Stockholms Stad.

Medverkande

Gioacchino Comparetto - Blockflöjter
Gaetano Costa - Saxofon
Andrea Pisu - Launeddas
Riccardo Sarti och Paolo Pastorino - Elektronik

Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14
Entré

Fritt inträde - boka gärna i förväg genom att mejla till: iicstockholm@gmail.com