Konsertförslag

Samtida musik välkomnar konsertförslag från tonsättare, musiker och producenter från Sverige och utlandet. För att kunna ta ställning till era förslag behöver vi följande information:

  • Gruppens/tonsättarens/musikerns CV samt ljudprov/ljudprover, bifogade genom länkar till YouTube, SoundCloud, Spotify eller liknande.
  • En klar och precis förteckning över repertoar med tonsättare och programmets längd. Flera olika instrumentkombinationer och teman är önskvärda.
  • Budget för projektet och ev. andra finansieringsmöjligheter.

Allt det ovanstående måste presenteras antingen som PDF- eller Word-dokument, oavsett ev tidigare kontakt eller konsert i Samtida Musiks serie. För att kunna värdera alla förslag rättvist behöver vi precis och aktuell information från alla sökande. Ofullständiga förslag kommer inte att beaktas.

Repertoar

Vårt fokus är samtida musik. Vi har ett åtagande att stödja samtida tonsättare i Sverige så väl som tonsättare utanför Sverige som ännu inte har nått en publik i Skandinavien. Se gärna på våra tidigare konsertprogram för vägledning.

Övrig information

Vi kan inte svara på alla förslag men strävar efter att ta kontakt med dem som styrelsen finner intressanta. Förslag kan komma att utsättas för ändringsförslag från styrelsen för att uppnå en balanserad och logisk konsertserie under säsongen.

Som mest 3 filer.
Begränsning 8 MB.
Tillåtna filtyper: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.