Puppets med Duo Särart
Samtida Musik Streaming Edition presenterar i samarbete med Khimaira: Puppets med Duo Särart
Duo Särart består av blockflöjtisten Ida Höög och pianisten Anna Christensson. De lärde känna varandra redan på lågstadiet på Varnhemsskolan i Västergötland. De senaste tio åren har de spelat tillsammans regelbundet och beställt ett flertal nya verk för sin konstellation.
Att kombinera två instrument med så olika bakgrund, klangfärg och karaktär är inte helt lätt, men här bjuds på tre stycken som låter instrumenten finna varann och klinga tillsammans på helt olika men lyckade sätt.
Mansoor Hosseinis Puppets, för blockflöjt, flygel, loop-pedal och elektronikstämma (och marionettdockor!), uruppförs på konserten. Dessutom musik av Nicholas S. Omiccioli och Anna Eriksson.

Program

Puppets

Mansoor Hosseini (*1967)

 

Invisible Worlds

Nicholas S. Omiccioli (*1982)

 

Ping and Pong

Anna Eriksson (*1963)

 

Ljud och bild: John Chantler och Feronia Wennborg.

Konserten presenteras i samarbete med Khimaira.

Samtida Musik stöds av Stockholms Stad, Kulturrådet och Region Stockholm.

 

Programkommentarer:

   

"For in and out, above, about, below,

Tis nothing but a Magic Shadow-show,

Play'd in a Box whose Candle is the Sun,

Round which we Phantom Figures come and go.”

ur Rubaiyat av Omar Khayyam

Konsertens uruppförande, Puppets, är ett verk för blockflöjt, flygel, loop-pedal och elektronikstämma av Mansoor Hosseini. Stycket är inspirerat av den persiske poeten och matematikern Omar Khayyams dikt med samma namn. Puppets är ett beställningsverk som tillkommet med stöd av Konstnärsnämnden.

   

Invisible Worlds är ursprungligen skrivet för tvärflöjt och piano. Duo Särart spelar en anpassning för blockflöjt gjord i samråd med tonsättaren. Stycket är inspirerat av det eviga mörkret långt under havsytan. Omiccioli skriver: "vid knappa två kilometers djup är det enda existerande ljuset sådant som produceras av de organismer som lever här. Detta skikt i oceanen kallas följaktligen den mörka zonen, eller den batypelagiska zonen. På det här djupet är vattentrycket så stort att det nästintill omöjliggör utforskande. Ändå sträcker sig detta skikt bara ner till en tredjedel av de stora oceanernas totala djup. Nedanför detta finns enorma, outforskade landskap med för oss ännu okända varelser..."

   

Anna Erikssons Ping and Pong komponerades för Duo Särart 2012 för sopranblockflöjt och preparerad flygel. Spännande klanger skapas i flöjten genom att blockflöjtisten sjunger och spelar flatterzunge samtidigt och i flygeln med diverse prepareringar i diskanten och med bassträngarna täckta av pingisbollar. Tonmaterialet bygger på Annas nedteckning av en av de första DNA-sekvenser som kartlades, den av japansk blåsfisk.

Medverkande

Ida Höög : Blockflöjt

Anna Christensson: Piano

Se länk till streamad konsert längst ned på sidan
Entré

Gratis streamad konsert