Min granne tonsättaren

Min Granne Tonsättaren lyfter fram tonsättare och deras musik med uppsökande, interaktiva och offentliga aktiviteter på skolor, arbetsplatser, föreningslokaler etc i tonsättarens närområde.

Vårt mål är att bidra till skapandet, förmedlandet och lyssnandet på okonventionell musik och ljudkonst. Vi vill involvera många Stockholmare i det koncentrerade lyssnandet och i dialogen utifrån lyssnandet.
Tillsammans med människor av olika bakgrund och ålder vill vi samlas kring musik som är skapad av tonsättare och musiker som verkar här och berörs av livet och problematiken här. En nål på kartan är en tonsättargranne!

Läs mer om vilka de är och om 2019 års aktiviteter och konserter på vår blogg.

Årets husensemble är Hidden Mother, och tidigare år har vi samarbetat med duo Axelsson/Nilsson, Eva Lindal, Duo Gelland och Stockholms Saxofonkvartett.

Min granne tonsättaren