Publiken var rytmsektion i uruppförandet

Publiken var rytmsektion i uruppförandet