Call for score deadline 10 juni

Min Granne Tonsättare 18/19 - Call for scores

CALL FOR COMPOSERSSAMTIDA MUSIKS “MIN GRANNE TONSÄTTAREN”2018/19

Under hösten 2018 inleds den fjärde och sista säsongen av Samtida Musiks framgångsrika initiativ “Min Granne Tonsättaren”. I samband med detta utlyser vi ett “call for composers” för tonsättare bosatta i stor-Stockholmsområdet. Vi kommer att välja ut fyra projektförslag, där tonsättaren föreslår en unik “tonsättardag” för deras hemområde - en dag av workshops och konserter tillsammans med Hidden Mother(Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson)

Varje utvald tonsättare planerar och programlägger sin dag tillsammans med Hidden Mother och Samtida musik. 10.000:- utgår i arvode, då vill vi gärna att något av verken som framförs är ett uruppförande. Det kan vara en omarbetning av ett av dina tidigare verk eller ett kort extranummer. Vi vill också att du gör viss marknads-föring i dina egna kanaler (facebook/mejl etc) och affischering i ditt bostadsområde. MGT ger tonsättare en unik chans att dela med sig av sitt konstnärskap i sitt eget hemområde!

 

VAD ÄR EN TONSÄTTARDAG?

Det finns många möjligheter, men de flesta tonsättardagar består av:

1. En eller flera workshops/konserter i tonsättarens hemområde under dagen (på förskola, skola, fritids, äldreboenden, arbetsplatser etc)

2. En kvällskonsert i en allmän lokal i samma område (kyrka, simhall, kafé, teater, Folkets hus, bibliotek etc)

3. Nyskriven eller relativt nyskriven musik (främst av tonsättaren själv, men du kan också bjuda in tonsättarkollegor eller välja musik som har inspirerat dig på olika sätt)

 

KRAV

Sökande tonsättare:

1. måste vara folkbokförd i stor-Stockholm 2018-19 och vid ansökan 2. ska vid ansökan ha betalt medlemsavgiften till Samtida Musik:

a. Fyll i: http://samtidamusik.se/samtid/sv/content/bli-medlem-i-samtidab. Betala 200kr till PG 36 25 6-6

3. kan för närvarande inte vara kompositionsstudent eller går en konstnärlig utbildning

Projektet:

1. passar Hidden Mothers unika konstnärskap (se nedan)
2. består av flera moment under dagen och är riktat mot olika åldrar 3. genomförs mellan oktober 2018 och februari 2019

 

UTVAL

MGT-projekt kommer att väljas ut med hänsyn till:

1. projektets konstnärliga profil gentemot Hidden Mothers profil (se nedan) 2. geografisk spridning av projekt inom stor-Stockholm
3. genusperspektiv samt åldersspridning
4. projektets innehåll, originalitet och konstnärliga kvalitet

Hidden Mother is a contemporary music duo focused on scenic music. What distinguishes Hidden Mother from other groups in this genre is that they incorporate performance art within their shows. Music by composers like Hanna Hartman, Lisa Streich and Esaias Järnegard is mixed with performance art by artists like Marina Abramovic and Rebecca Horn. The members are all professional percussionists, but Hidden Mother is far from a traditional percussion ensemble. The instruments they use are often different sound objects and electronics.

Läs mer på: hiddenmother.se

 

 

ANSÖKAN

Mejl till samtidacallforscores@gmail.com
Subject: MGT 18-19
Ditt namn, adress och mobilnummer samt eventuell webbsida.

Bifoga följande dokument:
1. en kopia av ditt CV/bio/verksamhetsberättelse (A4, PDF format) namngett: BIO__FörnamnEfternamn

2. ett detaljerat projektförslag/vision (1 A4, PDF format) för din tonsättardag. Berätta var, när, vem, och hur den ska utformas.
(Exakt hur dagen ska se ut kan bestämmas senare och i samråd med producent och musiker. Just nu vill vi se dina idéer och din vision)

Namnge dokumentet: FÖRSLAG_FörnamnEfternamn

3. ett programförslag till Hidden Mother, med en kort beskrivning av varje verk
(notera om verket är existerande, eller ska komponeras/revideras/komponeras om till projeket). Ta hänsyn till den sceniska aspekten som är väldigt viktig i Hidden Mothers verksamhet.
Namnge dokumentet PROGRAM_FörnamnEfternamn

4. 2-3 partitur, med länk till eventuella ljudinspelningar (nedladdning av ljudfil eller streaming), helst verk som ska programläggas, eller som är representativt för din
vision av tonsättardagen. För tonsättare som inte skriver partitur, skicka en ljudfil eller video och förklara hur du tänker samarbeta med Hidden Mother.

DEADLINE 10 JUNI 2018
Utvalda tonsättare meddelas under AUGUSTI 2018